Aktualności

24-06-2016

śp. Iwona Miedzińska

Dnia 24.06.2016 r. odeszła od nas śp. Iwona Miedzińska.

Z głębokim żalem żegnamy...

22-06-2016

Uroczystość ukończenia szkoły klas III

Dziś odbyło się ukończenie szkoły klas III gimnazjum oraz klas III szkoły przysposabiającej do pracy , zobaczcie jak pięknie dziękowali nauczycielom i rodzicom

20-06-2016

60 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 roku

Dnia 20. 06. 2016r. odbył się uroczysty apel z okazji 60-tej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku.